Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü
Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Temel Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 08/06/2018
TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Evrensel sağlık ilkelerine uymak, 
• Katılımcı, şeffaf ve paylaşımcı olmak, 
• Yenilikçi olmak, 
• Dürüstlük ve güven, 
• Takım çalışması, işbirliği, 
• Sürekli eğitim. 

POLİTİKALARIMIZ KALİTE POLİTİKAMIZ 

• İnsana ve çevreye saygı, 
• Sürekli gelişim için sürekli eğitim, 
• Modern bir çalışma ortamı, 
• Sürekli, etkin ve eşitlik ilkelerine uygun hizmet, 
• Bireysel ve toplumsal memnuniyeti arttırmak, 
• Sektörler arası işbirliği, ilkeleri doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde öncelikle hak sahiplerinin ve çalışanlarımızın memnun ve mutlu olduğu kaliteli bir sağlık hizmeti vermektir. 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• İnsan ve çevreye saygı temelinde; 
• Ekolojik dengeyi korumak, 
• Çevre ile ilgili yasalara uymak 
• Çevre bilinci oluşturmak 
• Sürdürülebilir çevre anlayışında gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak. 

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

• Tüm çalışanlarımıza çağın ve bilimin gereklerine uygun, nitelikli sağlık hizmeti sunabilmeleri için eğitimlerini sürekli kılmaktır. 

TANITIM POLİTİKAMIZ

• Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri desteklemek, 
• Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri geliştirmek, 
• Hastanemizin tanıtımında internetin etkin olarak kullanılmasını sağlamak,
• Çeşitli sağlık kuruluşları ile bilgi paylaşımında bulunmak. 
• Sunduğumuz sağlık hizmeti ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve kendi tanıtımımızı hizmetimizle sağlamak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanlarımızın, çalışma alanlarındaki risklerini göz önüne alarak; 
• İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslar arası standartlar doğrultusunda hareket etmek. 
• Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak kaza ve hastalıkları en aza indirgemek. 
• Hizmet alanlar ve tüm çalışanlarımız için iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek. 
• İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike ve riskleri periyodik olarak gözden geçirmek. 
• Periyodik sağlık taramalarını yaptırmak, gereken önlemleri almak,